Kameel Ahmady - Visual Ethnography
Divider Line
IMG_0343  

به نظر من اجتماع و قوم نگاری تصویری یک نمای کلی از دنیایی است که ما در آن زندگی می‌کنیم، نمایی از چیزهایی که می‌بینیم و به عنوان حاضرین در دنیا تجربه می‌کنیم. من از طریق عکس‌ها، توضیحات مردم شناسی و قوم نگاری خود سعی می‌کنم به نحوی مستقیم یک گوشه‌ای از واقعیت را به بینندگان خود نشان دهم و همچنین تلاش می‌کنم تصویری سورئال از زندگی روزمره که اغلب در دنیای خودمان از آنها غافل می‌شویم، برای آنها بسازم. چشم‌اندازهای مردم شناسی که با استفاده از آن در تلاش هستند تا جایی که این ابزار می‌تواند چشم‌هایی بر روی دنیا بگشایند که بتواند شعر، غم، رمز و راز و شادی را به نمایش بگذارد. این کار نمی‌تواند یک تصویر کامل ارائه کند و یا جای یک تجربه کامل انسانی را بگیرد اما تا جای ممکن کمک می‌کند این واقعیت‌های کوچک اما فراموش شده به تصویر دربیایند. من این ارائه تصویری را همرا با تحلیل نوشتاری از ان را یک موفقیت ارزیابی می‌کنم.

 

کلیه حقوق© متعلق به کامیل احمدی می‌باشد.
هرگونه استفاده از محتویات این صفحه به صورت الکترونیکی، گرافیکی و مکانیکی بدون دریافت اجازه کتبی هنرمند ممنوع می‌باشد.
Line