کسب نشان کارشناسی جهانی, کسب نشان کارشناسی جهانی – اوگاندا/بریتانیا/بلژیک

کسب نشان کارشناسی جهانی – اوگاندا/بریتانیا/بلژیک- حقوق پناهندگان در تبعید برای کشور مبدا در خصوص(FGM/C)  در سال (2013). این نشان برای نگارش و دیدگاه علمی کامیل احمدی به پژوهش ناقص‌سازی آلت جنسی زنان/ ختنه زنان اهدا شد.

منبع :

refugeelegalaidinformation