خانه‌اى با درِ باز

پژوهشی جامع بر باب ازدواج سفید (همباشی) در ایران


ناشر فارسی و انگلیسی: نشر مهری – لندن و نشر آوای بوف- دانمارک

خانه‌اى با درِ باز

روابط زن و مرد و مناسبات آن در ایران بر طبق هنجارهای دینی و عرفی تعریف شده و رابطه زوجیت جز در قالب ازدواج دائم و موقت، نامشروع و جرم تلقی می‌شود. با این حال در سال‌های اخیر، تغییرات ایجاد شده در جامعه ایران به دلیل شرایط سخت اقتصادی مانند رکود و بیکاری از یک‌سو، ظهور مدرنیته و تغییرات ارزشی-هنجاری از سوی دیگر سبب شده است که جوانان زندگی مشترک بدون ازدواج رسمی یا همان ازدواج سفید را راهکاری منطقی برای برآوردن نیازهای فردی، روانی و اجتماعی خود بدانند که مسئولیت‌های حقوقی و اجتماعی و بار سنگین مخارج اقتصادی ازدواج رسمی را ندارد. این پدیده بیشتر در بین جوانان تحصیل‌کرده و دانشگاهی دیده می‌شود که به دلایل شغلی و تحصیلی به کلان‌شهرها مهاجرت کرده‌اند. مسئولان به دلیل حساسیت‌های دینی، ایدئولوژیکی و فرهنگی تا امروز این پدیده اجتماعی را دقیق مطالعه و بررسی نکرده‌اند. اطلاعات و داده‌های پژوهش حاضر با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق (گرند تئوری/GT) جمع‌آوری‌شده است. تغییر سبک و دیدگاه جوانان به زندگی و ازدواج، حق انتخاب و حق بر بدن، مشکلات و محدودیت‌های ازدواج دائم برای زنان و مردان، تنگناهای اقتصادی، عدم وجود اشتغال مناسب و دین‌گریزی از اعم دلایل رشد، بروز و ظهور و تداوم ازدواج سفید یا همباشی در این تحقیق بیان شده است.

این پژوهش برای نخستین بار به صورت جامع پس از بررسی مبانی اجتماعی و حقوقی ازدواج سفید، عوامل مؤثر بر آن را تحلیل و پیامدهای ظهور آن را بررسی کرده است. در نهایت، راهکارهایی ارائه شده است تا گامی مؤثر در جهت کاهش پیامدهای منفی این پدیده اجتماعی باشد و همچنین آگاهی‌های عمومی دراین‌باره افزایش یابد.

این کتاب همچون دیگر کارهای مطالعاتی و پژوهشی اخیر کامیل احمدی که به صورت زنجیروار به همدیگر متصل هستند در ادامه و به نوعى مرتبط با پژوهش پیشین تحت عنوان “ازدواج موقت و صیغه محرمیت” است. این پژوهش با عنوان «خانه‌اى با در باز» پژوهشی جامع در باب ازدواج سفید» منتشر شده که برای اولین بار در ایران به زوایای آشکار و پنهان این پدیده در سطح کلان کشوری با تأکید بر کلان‌شهرهای تهران، مشهد و اصفهان با جامعه آماری بالا و  به‌روز شده می‌پردازد. نسخه خلاصه شده تحقیق در این صفحه و نیز صفحه مقالات وب‌سایت شخصی نویسنده قابل‌دسترسی است.

House with Open 3

رسانه

ایسنا: بر اساس آمارهای پژوهشی عمر ازدواج سفید در ایران بین یک تا سه سال است

ایرنا: صاحب اصلي اين پژوهش كيست؟

روزنامه ایران: عمر ازدواج سفید در ایران بین یک تا سه سال است

همشهری آنلاین: گزارشی از وضعیت ازدواج سفید در ایران | عمر ازدواج سفید یک تا سه سال است

مشاهده بیشتر