, فایل صوتی کتاب طنین سکوت

 

کتابخانه اینترنتی آوای بوک: فایل صوتی کتاب #طنین_سکوت؛ پژوهشی جامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ایران

نویسنده: #کامیل_احمدی

ناشر: شیرازه

تعداد فایل: 5 عدد فایل صوتی

کتاب طنین سکوت پژوهشی جامع درباره ازدواج زودهنگام کودکان در ایران نوشته کامیل احمدی است که یکی از مهم‌ترین و ارزنده‌ترین پژوهش‌ها در خصوص #کودک_همسری است، با تحلیل و بررسی ازدواج کودکان در هفت استان ایران که تحقیقی جامع در تحلیل و بررسی رواج ازدواج کودکان در کشور است.

فایل صوتی کتاب طنین سکوت:

قسمت اول:

قسمت دوم:

قسمت سوم:

قسمت چهارم:

قسمت پنجم: