, افزایش سن ازدواج دختران و موانع فقهی

افزایش سن ازدواج دختران و موانع فقهی آن ۲۰۱۷

مدیر رصد و آمار شورای فرهنگی اجتماعی زنان هفته گذشته با استناد به آمارهای موجود، اعلام کرد که در کل کشور، حدود ۴۳ هزار دختر زیر ۱۵ سال ازدواج کرده‌اند.

فایل های صوتی: