در جهان و سازمان ملل این دیدگاه وجود دارد که ختنه زنان بیشتر یک سنت آفریقایی است و کشور‌هایی مانند ایران، عراق، عمان و یمن در خاومیانه و اندونزی و فیلپین در اسیا هنوز به علت عدم قابلیت به نقشه جهانی FGM توسط یونیسف اضافه نشده‌اند.

روز ششم فوریه، روز بین المللی جلوگیری از ختنه دختران است. بر اساس گزارش آژانس کودکان سازمان ملل  (یونیسف) در سال ۲۰۱۶، دست کم ۲۰۰ میلیون زن و دختر در جهان تحت عمل ختنه قرار گرفته‌اند که نیمی از آن‌ها در کشور‌های مصر، اتیوپی و اندونزی هستند. در کشور ما نیز در برخی مناطق مانند…

ختنه زنان برای زیبایی؟ علل و پیامدهای ختنه زنان در ایران در این مقاله از وب سایت کامیل احمدی از ختنه زنان برای زیبایی به شما می گوییم کامیل احمدی چکیده ختنه زنان شامل تمام اقداماتی است که منجر به بریدن بخش یا تمام قسمت‌های خارجی دستگاه تناسلی زنان شده و یا به عبارت دیگر،…

ختنه زنان برای زیبایی؟ علل و پیامدهای ختنه زنان در ایران در این مقاله از وب سایت کامیل احمدی از ختنه زنان برای زیبایی به شما می گوییم کامیل احمدی چکیده ختنه زنان شامل تمام اقداماتی است که منجر به بریدن بخش یا تمام قسمت‌های خارجی دستگاه تناسلی زنان شده و یا به عبارت دیگر،…

رواج ختنه دختران در ایران کامیل احمدی www.kameelahmady.com/fa kameel.ahmady@gmail.com چکیده مراسم عقد کنان، جنوب ایران – عکس از ش. تلنده تحقیق جامع حاضر به بررسی، موشکافی و تحلیل ختنه دختران در ایران میپردازد. این تحقیق از سال 2005 آغاز شد و در سال 2015 به پایان رسید. هدف از این پژوهش فراهم آوردن دادههایی دقیق…