در این صفحه در باره ی ختنه فرعونی زنان صحبت میکنیم براساس یک تحقیق که هم‌زمان با ششم فیبروری در روز جهانی مقابله با ختنه (ناقص سازی اندام جنسی در زنان) درباره ایران منتشر شده است، ختنه زنان در ایران “رو به کاهش” است. براساس این گزارش عدم تمایل نسل جوان به پذیرش ختنه زنان، مهاجرت…

در جهان و سازمان ملل این دیدگاه وجود دارد که ختنه زنان بیشتر یک سنت آفریقایی است و کشور‌هایی مانند ایران، عراق، عمان و یمن در خاومیانه و اندونزی و فیلپین در اسیا هنوز به علت عدم قابلیت به نقشه جهانی FGM توسط یونیسف اضافه نشده‌اند.

روز ششم فوریه، روز بین المللی جلوگیری از ختنه دختران است. بر اساس گزارش آژانس کودکان سازمان ملل  (یونیسف) در سال ۲۰۱۶، دست کم ۲۰۰ میلیون زن و دختر در جهان تحت عمل ختنه قرار گرفته‌اند که نیمی از آن‌ها در کشور‌های مصر، اتیوپی و اندونزی هستند. در کشور ما نیز در برخی مناطق مانند…

در حقیقت ختنه زنان ارتباط چندانی با یک قومیت خاصی ندارد و رابطه خاصی با دین اسلام هم  ندارد. در مرکز و شمال آفریقا جوامع یهودی، مسیحی و دین های محلی وجود دارند که در کنار مسلمانان دختران را ختنه می کنند.

به گزارش گروه اجتماعی رکنا، سازمان جهانی بهداشت هشدار داد اگر اقدام فوری انجام نشود طی سال های 2015 تا 2030 حدود 68 میلیون دختر و زن ختنه می شوند و تاکنون 200 میلیون زن در جهان ختنه شده اند. در حال حاضر تیغ ختنه در هر 10 ثانیه یک دختر را در جهان قربانی می کند….

بررسی تطبیقی نگرش به ختنه دختران بر مبنای حقوق زنان-کودکان، ادیان و حقوق ایران نویسنده:کامیل احمدی[1] چکیده ای از ختنه دختران ختنه دختران آئینی است که با قدمت بسیار که علی رغم نقض وجوه مختلف حقوق جنسی کودکان و زنان، امروزه نیز همچنان معمول است. ختنه شامل وارد آوردن هر گونه آسیب به دلایل غیر…

در این نوشته از وبسایت کامیل احمدی در رابطه با رسم ختنه کردن زنان با شما صحبت میکنیم   به رسم ختنه کردن زنان نه بگویید و به قانون ممنوعیت این کار آری بگویید خشونت علیه زنان و دختران مشکلی نسبتا همه‌گیر است. دست‌کم یک زن از هر سه زن در سراسر دنیا کتک‌خورده، وادار…

ختنه زنان برای زیبایی؟ علل و پیامدهای ختنه زنان در ایران در این مقاله از وب سایت کامیل احمدی از ختنه زنان برای زیبایی به شما می گوییم کامیل احمدی چکیده ختنه زنان شامل تمام اقداماتی است که منجر به بریدن بخش یا تمام قسمت‌های خارجی دستگاه تناسلی زنان شده و یا به عبارت دیگر،…

ختنه زنان برای زیبایی؟ علل و پیامدهای ختنه زنان در ایران در این مقاله از وب سایت کامیل احمدی از ختنه زنان برای زیبایی به شما می گوییم کامیل احمدی چکیده ختنه زنان شامل تمام اقداماتی است که منجر به بریدن بخش یا تمام قسمت‌های خارجی دستگاه تناسلی زنان شده و یا به عبارت دیگر،…

رواج ختنه دختران در ایران کامیل احمدی www.kameelahmady.com/fa kameel.ahmady@gmail.com چکیده مراسم عقد کنان، جنوب ایران – عکس از ش. تلنده تحقیق جامع حاضر به بررسی، موشکافی و تحلیل ختنه دختران در ایران میپردازد. این تحقیق از سال 2005 آغاز شد و در سال 2015 به پایان رسید. هدف از این پژوهش فراهم آوردن دادههایی دقیق…