پژوهش جامع ازدواج سفید در ایران

این پژوهش برای نخستین بار به صورت جامع پس از بررسی مبانی اجتماعی و حقوقی ازدواج سفید، عوامل مؤثر بر آن را تحلیل و پیامدهای ظهور آن را بررسی کرده است. در نهایت، راهکارهایی ارائه شده است تا گامی مؤثر در جهت کاهش پیامدهای منفی این پدیده اجتماعی باشد و همچنین آگاهی‌های عمومی دراین‌باره افزایش یابد.

این کتاب همچون دیگر کارهای مطالعاتی و پژوهشی اخیر کامیل احمدی که به صورت زنجیروار به همدیگر متصل هستند در ادامه و به نوعى مرتبط با پژوهش پیشین با موضوع ازدواج موقت و صیغه محرمیت است.

این پژوهش با عنوان «خانه‌اى با در باز» پژوهش جامع ازدواج سفید در ایران منتشر خواهد شد که برای اولین بار در ایران به زوایای آشکار و پنهان این پدیده در سطح کلان کشوری با تأکید بر کلان‌شهرهای تهران، مشهد و اصفهان با جامعه آماری بالا و به‌روز می‌پردازد. نسخه خلاصه شده این تحقیق در این صفحه و نیز صفحه مقالات این وب‌سایت قابل‌دسترسی است.