نشست و مباحثه موافقان و مخالفان طرح کودک‌همسری در کتابخانه ملی

نشست و مباحثه موافقان و مخالفان طرح کودک‌همسری در کتابخانه ملی

مصاحبه تلویزونی با شهر آرا- مشهد 1398

مصاحبه تلویزونی با شهر آرا- مشهد 1398

مصاحبه با برنامه خرد جنسی

مصاحبه با برنامه خرد جنسی

مرحله تحلیل محتوا و کدگذاری شهر ممنوعه -رامسر 1397

مرحله تحلیل محتوا و کدگذاری شهر ممنوعه -رامسر 1397

مراسم دریافت جایزه دانشگاه حقوق لندن 2017

مراسم دریافت جایزه دانشگاه حقوق لندن 2017

کنفرانس آسیب های اجتماعی در رم

کنفرانس آسیب های اجتماعی در رم

سمینار علل بروز و شیوع کودک‌همسری در کتابخانه ملی

سمینار علل بروز و شیوع کودک‌همسری

شست معرفی کتاب خانه ای بر روی اب در موضوع ازدواج موقت در ایران

شست معرفی کتاب خانه ای بر روی اب در موضوع ازدواج موقت در ایران

عکس دسته جمعی با دیگر برگزیدگان جایزه ناموس در دانشگاه حقوق لندن 2017

عکس دسته جمعی با دیگر برگزیدگان جایزه ناموس

کار میدانی برای گتاب مردم شناسی و توریسم در شرق ترکیه 2007- استان ماردین

کار میدانی برای کتاب مردم شناسی و توریسم در شرق ترکیه

کار میدانی در خصوص پژوهش کودک‌همسری در خوزستان396

کار میدانی در خصوص پژوهش کودک‌همسری در خوزستان 1396

کد گذاری و تحلیل محتوای پژوهش یهمای کودکی- زباله گردی کودکان- 1398

کد گذاری و تحلیل محتوای پژوهش یغمای کودکی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حسن کار میدانی برای پایان نامه فوق الیسانس 1385

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رونمایی از کتاب به نام سنت- تور کتاب- کرمان 1396

رونمایی از کتاب به نام سنت- تور کتاب- کرمان 1396

رونمایی از کتاب «به نام سنت، پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران» در دانشگاه آکسفورد

رونمایی از کتاب «به نام سنت، پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران»

رونمایی از پژوهشِ در باب ازدواج سفید در ایران

رونمایی از پژوهشِ در باب ازدواج سفید در ایران

رونمایی از اثر پژوهشی «خانه‌ای روی آب» در نشست انجمن حمایت از حقوق کودکان

رونمایی از اثر پژوهشی «خانه‌ای روی آب» در نشست انجمن حمایت از حقوق کودکان

رونمایی و ارایه از کتاب به نام سنت

رونمایی و ارایه از کتاب به نام سنت

دیدار و مصاحبه با مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان درباره کودک‌همسری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی 1396

دیدار و مصاحبه با مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان درباره کودک‌همسری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی 1396

, دریافت «جایزه ادبیات و علوم انسانى» دانشگاه «جورج واشنگتن» 2018

دریافت «جایزه ادبیات و علوم انسانى» دانشگاه «جورج واشنگتن» 2018

در حین کارمیدانی بر پژوهش مردم شناسی و صنعت توریسم- شهر دیاربکر ترکیه- 2008

در حین کارمیدانی بر پژوهش مردم شناسی

در حاشیه کنفرانس هویت و ناسیونالیسم دانشگاه میدل سکس انگلستان- 2019

در حاشیه کنفرانس هویت و ناسیونالیسم دانشگاه میدل سکس انگلستان- 2019

حین کار میدانی برای کتاب طنین سکوت استان سیستان و بلوچستان منطقه مکران 1396

حین کار میدانی برای کتاب طنین سکوت استان سیستان و بلوچستان منطقه مکران 1396

پژوهشکده مطالعات استراتژیک- سمینار جامعه شناسی مصر

پژوهشکده مطالعات استراتژیک- سمینار جامعه شناسی مصر

پژوهش اموزش ابتدایی معلمان کشور افغانستان 2015

پژوهش اموزش ابتدایی معلمان کشور افغانستان 2015

پایان انتخابات KCC-دوره ای کوردهای مقیم لندن- سال 2002

پایان انتخابات KCC-دوره ای کوردهای مقیم لندن- سال 2002

ارائه و سخنرانی در سمینار آسیب های اجتماعی - پلی میان فرهنگ ها در بروکسل

ارائه و سخنرانی در سمینار آسیب های اجتماعی

ارائه و سخنرانی در در خصوص آسیب های اجتماعی با محوریت ازدواج سفید- دانشگاه تهران

ارائه و سخنرانی در در خصوص آسیب های اجتماعی با محوریت ازدواج سفید- دانشگاه تهران

ارائه و سخنرانی در دانشگاه کمبریج لندن در خصوص آسیب های اجتماعی با محوریت توسعه اقتصادی

ارائه و سخنرانی در دانشگاه کمبریج لندن در خصوص آسیب های اجتماعی با محوریت توسعه اقتصادی

workshop- NGO

workshop NGO

workshop

workshop

کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

TV interviwe- ECM 2019

TV interviwe- ECM 2019

UN FGM

UN FGM

Publisher Book signing

Publisher Book signing

HTP-FGM confernce

HTP FGM confernce

HTP confernce

HTP confernce

Confernce on ECM 2018

Confernce on ECM 2018

GT open coding-LGB 2018

GT open coding LGB 2018

GT coding 2018

GT coding 2018GT coding 2018

Film lunch- London 2008

Film lunch London 2008

Field working-Turkey

Field working-Turkey

FGM confernce- London 2017

FGM confernce- London 2017

Book lunch- Oxford university 2016

Book lunch- Oxford university 2016

Book lunch

Book lunch

Book signing 3

Book signing 3

- مهاباد -رونمایی کتاب به نام سنت سال 1394

رونمایی کتاب به نام سنت سال 1394

رونمایی از کتاب کامیل احمدی

رونمایی از کتاب خانه ای بر روی آب

مراسم ترویج و تبادل فرهنگی در دانشگاه لندن سال 2004

مراسم ترویج و تبادل فرهنگی در دانشگاه لندن سال 2004

گفت وگو با دیدار نیوز

گفت وگو با دیدار نیوز

گفت و گو با خبرگزاری ایرنا درباره موضوع کودک‌همسری در ایران

گفت و گو با خبرگزاری ایرنا درباره موضوع کودک‌همسری در ایران

سخنرانی در داشنگاه زیگموند فروید در اتریش با مضوع ازدواج موقت و صیغه در جهان

سخنرانی در داشنگاه زیگموند فروید در اتریش

سخنرانی در نشست تخصصی ازدواج موقت و صیغه محرمیت در ایران انجمن علوم سیاسی تهران سال

سخنرانی در نشست تخصصی ازدواج موقت و صیغه محرمیت

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

پاسداشت روز جهانی لباس کوردی مهاباد

پاسداشت روز جهانی لباس کوردی مهاباد

رونمایی از کتاب کامیل احمدی

رونمایی از کتاب خانه ای بر روی آب- پژوهشی جامع در باب ازدواج موقت و صیغه محرمیت در ایران- خانه وارطان

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی در حال مطالعه

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

شخصی2

کامیل احمدی

کار میدانی در جنوب- ختنه زنان

کار میدانی در جنوب- ختنه زنان

JXUK1590

کامیل احمدی

, در حاشیه کنفرانس آسیب های اجتماعی 2017در رم- ایتالیا

در حاشیه کنفرانس آسیب های اجتماعی 2017در رم- ایتالیا

راهپیمایی علیه نشست جی هشت در - 2005اسکاتلند

راهپیمایی علیه نشست جی هشت در – 2005اسکاتلند

در حین ضبط مستند و دوره کارآموزی در رادیو شهرداری شرق 2004لندن

در حین ضبط مستند و دوره کارآموزی در رادیو شهرداری شرق 2004لندن

work trip 2005

work trip 2005

KSSO election- London University 2005

KSSO election- London University 2005

Girl summit- London 2015

Girl summit- London 2015

کنفرانس کامیل احمدی

کنفرانس مضرات ختنه زنان افریقا مصر

فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه کنت انگلستان 2006

فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه کنت انگلستان 2006

کامیل احمدی دوران راهنمایی

کامیل احمدی دوران راهنمایی

کامیل احمدی عکس خانوادگی 1361

کامیل احمدی عکس خانوادگی 1361

کامیل احمدی دوران دبستان- مدرسه وفایی-کلاس پنجم 1362- پیرانشهر

کامیل احمدی دوران دبستان- مدرسه وفایی کلاس پنجم 1362- پیرانشهر

کامیل احمدی سوم دبستان

کامیل احمدی سوم دبستان

صفحه اصلی سایت کامیل احمدی