نشست و مباحثه موافقان و مخالفان طرح کودک‌همسری در کتابخانه ملی

نشست و مباحثه موافقان و مخالفان طرح کودک‌همسری در کتابخانه ملی

مصاحبه تلویزونی با شهر آرا- مشهد 1398

مصاحبه تلویزونی با شهر آرا- مشهد 1398

مصاحبه با برنامه خرد جنسی

مصاحبه با برنامه خرد جنسی

مرحله تحلیل محتوا و کدگذاری شهر ممنوعه -رامسر 1397

مرحله تحلیل محتوا و کدگذاری شهر ممنوعه -رامسر 1397

مراسم دریافت جایزه دانشگاه حقوق لندن 2017

مراسم دریافت جایزه دانشگاه حقوق لندن 2017

کنفرانس آسیب های اجتماعی در رم

کنفرانس آسیب های اجتماعی در رم

سمینار علل بروز و شیوع کودک‌همسری در کتابخانه ملی

سمینار علل بروز و شیوع کودک‌همسری

شست معرفی کتاب خانه ای بر روی اب در موضوع ازدواج موقت در ایران

شست معرفی کتاب خانه ای بر روی اب در موضوع ازدواج موقت در ایران

عکس دسته جمعی با دیگر برگزیدگان جایزه ناموس در دانشگاه حقوق لندن 2017

عکس دسته جمعی با دیگر برگزیدگان جایزه ناموس

کار میدانی برای گتاب مردم شناسی و توریسم در شرق ترکیه 2007- استان ماردین

کار میدانی برای کتاب مردم شناسی و توریسم در شرق ترکیه

کار میدانی در خصوص پژوهش کودک‌همسری در خوزستان396

کار میدانی در خصوص پژوهش کودک‌همسری در خوزستان 1396

کد گذاری و تحلیل محتوای پژوهش یهمای کودکی- زباله گردی کودکان- 1398

کد گذاری و تحلیل محتوای پژوهش یغمای کودکی

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حسن کار میدانی برای پایان نامه فوق الیسانس 1385

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

رونمایی از کتاب به نام سنت- تور کتاب- کرمان 1396

رونمایی از کتاب به نام سنت- تور کتاب- کرمان 1396

رونمایی از کتاب «به نام سنت، پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران» در دانشگاه آکسفورد

رونمایی از کتاب «به نام سنت، پژوهشی جامع در باب ختنه زنان در ایران»

رونمایی از پژوهشِ در باب ازدواج سفید در ایران

رونمایی از پژوهشِ در باب ازدواج سفید در ایران

رونمایی از اثر پژوهشی «خانه‌ای روی آب» در نشست انجمن حمایت از حقوق کودکان

رونمایی از اثر پژوهشی «خانه‌ای روی آب» در نشست انجمن حمایت از حقوق کودکان

رونمایی و ارایه از کتاب به نام سنت

رونمایی و ارایه از کتاب به نام سنت

دیدار و مصاحبه با مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان درباره کودک‌همسری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی 1396

دیدار و مصاحبه با مولانا عبدالحمید امام جمعه زاهدان درباره کودک‌همسری و تاثیر آن در توسعه اقتصادی 1396

, دریافت «جایزه ادبيات و علوم انسانى» دانشگاه «جورج واشنگتن» 2018

دریافت «جایزه ادبيات و علوم انسانى» دانشگاه «جورج واشنگتن» 2018

در حین کارمیدانی بر پژوهش مردم شناسی و صنعت توریسم- شهر دیاربکر ترکیه- 2008

در حین کارمیدانی بر پژوهش مردم شناسی

در حاشیه کنفرانس هویت و ناسیونالیسم دانشگاه میدل سکس انگلستان- 2019

در حاشیه کنفرانس هویت و ناسیونالیسم دانشگاه میدل سکس انگلستان- 2019

حین کار میدانی برای کتاب طنین سکوت استان سیستان و بلوچستان منطقه مکران 1396

حین کار میدانی برای کتاب طنین سکوت استان سیستان و بلوچستان منطقه مکران 1396

پژوهشکده مطالعات استراتژیک- سمینار جامعه شناسی مصر

پژوهشکده مطالعات استراتژیک- سمینار جامعه شناسی مصر

پژوهش اموزش ابتدایی معلمان کشور افغانستان 2015

پژوهش اموزش ابتدایی معلمان کشور افغانستان 2015

پایان انتخابات KCC-دوره ای کوردهای مقیم لندن- سال 2002

پایان انتخابات KCC-دوره ای کوردهای مقیم لندن- سال 2002

ارائه و سخنرانی در سمینار آسیب های اجتماعی - پلی میان فرهنگ ها در بروکسل

ارائه و سخنرانی در سمینار آسیب های اجتماعی

ارائه و سخنرانی در در خصوص آسیب های اجتماعی با محوریت ازدواج سفید- دانشگاه تهران

ارائه و سخنرانی در در خصوص آسیب های اجتماعی با محوریت ازدواج سفید- دانشگاه تهران

ارائه و سخنرانی در دانشگاه کمبریج لندن در خصوص آسیب های اجتماعی با محوریت توسعه اقتصادی

ارائه و سخنرانی در دانشگاه کمبریج لندن در خصوص آسیب های اجتماعی با محوریت توسعه اقتصادی

Zehadan- Molana Abdulhamid interviwe- 2017

Zehadan Molana Abdulhamid interviwe 2017

workshop- NGO

workshop NGO

Yezidi Seminar- SOAS university- london 2006

Yezidi Semina SOAS university london 2006

workshop

workshop

Seminar and book lunch 2015

Seminar and book lunch 2015

Seminar Bana Kurdistan 2018

Seminar Bana Kurdistan 2018

Seminar Isfehan 2014

Seminar Isfehan 2014

کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

TV interviwe- ECM 2019

TV interviwe- ECM 2019

University of Tehran 2018

University of Tehran 2018

workshop- Kermansh 2015

workshop Kermansh 2015

workshop- Behziasti university 20016

workshop Behziasti university 2016

work shop-NGO- Tehran

work shop NGO Tehran

WM confernace 2016

WM confernace 2016

University of Tehran 2

University of Tehran

UN FGM

UN FGM

Tv interviwe- Meshad

Tv interviwe- Meshad

Publisher Book signing

Publisher Book signing

persnt Sanandej 1398

persnt Sanandej 1398

persention at the UN geneva

persention at the UN geneva

Kurdistan university- Senandej women conferance

Kurdistan university Senandej women conferance

Kurdistan university- Senandej women conferance 3

Kurdistan university Senandej women conferance

Kurdistan university- Senandej women conferance 2

Kurdistan university Senandej women conferance

KSSO Kurdish Day '07 092

KSSO Kurdish Day ’07 092

KSSO Kurdish Day '07 027

KSSO Kurdish Day ’07 027

kameel-presention- Book lunch- Oxford university

kameel presention Book lunch Oxford university

Kameel-Ahmady-in-His-2018-Award Acceptance-Speech

Kameel-Ahmady in His 2018 Award Acceptance Speech

kameel-ahmady-book-1

kameel ahmady book

HTP-FGM confernce

HTP FGM confernce

HTP confernce

HTP confernce

HTP conferance 2018

HTP conferance 2018

ECM seminar- tehran 2017

ECM seminar tehran 2017

ECM seminar 1397

ECM seminar 1397

Dr Barbara-harrell-bond-in-discussion-with-kameel-ahmady

Dr Barbara harrell bond in discussion with kameel ahmady

Confernce on ECM 2018

Confernce on ECM 2018

confernce with Osman Baydamir- London 2019

confernce with Osman Baydamir- London 2019

Discussing FGM-Iraqi Kurdisan 2008

Discussing FGM-Iraqi Kurdisan 2008

GT open coding-LGB 2018

GT open coding LGB 2018

GT coding 2018

GT coding 2018GT coding 2018

fuield working- Mahabad 2013

fuield working Mahabad 2013

Film lunch- London 2008

Film lunch London 2008

Film analyes- University of Rodehan

Film analyes University of Rodehan

fielwoking-Mekran Beluchestan 2018

fielwoking Mekran Beluchestan 2018

fieldwork- Sistan 2017

fieldwork Sistan 2017

Field working-Turkey

Field working-Turkey

FGM persnt- Unicef Tehran

FGM persnt Unicef Tehran

FGM confernce- London 2017

FGM confernce- London 2017

FGM confernace Italy 2017

FGM confernace Italy 2017

FGM award- DC 2018

FGM award DC 2018

Confernace-ECM

Confernace ECM

Confernace- Meshad

Confernace Meshad

Conferance Meshad 2017

Conferance Meshad 2017

clitoris-restoration-fund-after-kameel

clitoris restoration fund after kameel

Ceminar Tehran 2017

Ceminar Tehran 2017

Ceminar- Isfahan

Ceminar- Isfahan

Bridge confernace-brussels

Bridge confernace-brussels

Book tour Kerman

Book tour Kerman

BanFGM_FamilyPic

BanFGM FamilyPic

Beluchestan-field working 2018

Beluchestan field working 2018

Book lunch- Oxford university 2016

Book lunch- Oxford university 2016

Book lunch- Sighah

Book lunch Sighah

Book lunch

Book lunch

Book project- Diyarbakir- Turkey 2010

Book project- Diyarbakir- Turkey 2010

Book siging kerman

Book siging kermanBook siging kerman

Book signing 3

Book signing 3

16.05.10-geneva-book-launch-97

geneva book launch 97

1st of May talk 2008- UK

UK1st of May talk 2008- UK

- مهاباد -رونمایی کتاب به نام سنت سال 1394

رونمایی کتاب به نام سنت سال 1394

رونمایی از کتاب کامیل احمدی

رونمایی از کتاب خانه ای بر روی آب

, charity door to door campaign

charity door to door campaign

Sunny days of G8 Summit

Sunny days of G8 Summit

مراسم ترویج و تبادل فرهنگی در دانشگاه لندن سال 2004

مراسم ترویج و تبادل فرهنگی در دانشگاه لندن سال 2004

گفت وگو با دیدار نیوز

گفت وگو با دیدار نیوز

گفت و گو با خبرگزاری ایرنا درباره موضوع کودک‌همسری در ایران

گفت و گو با خبرگزاری ایرنا درباره موضوع کودک‌همسری در ایران

سخنرانی در داشنگاه زیگموند فروید در اتریش با مضوع ازدواج موقت و صیغه در جهان

سخنرانی در داشنگاه زیگموند فروید در اتریش

سخنرانی در نشست تخصصی ازدواج موقت و صیغه محرمیت در ایران انجمن علوم سیاسی تهران سال

سخنرانی در نشست تخصصی ازدواج موقت و صیغه محرمیت

, oejoohesh masael ejtemaei dar iran

oejoohesh masael ejtemaei dar iran

, kameel bio final

kameel bio final

, oejoohesh masael ejtemaei dar iran

oejoohesh masael ejtemaei dar iran

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی

پاسداشت روز جهانی لباس کوردی مهاباد

پاسداشت روز جهانی لباس کوردی مهاباد

رونمایی از کتاب کامیل احمدی

رونمایی از کتاب خانه ای بر روی آب- پژوهشی جامع در باب ازدواج موقت و صیغه محرمیت در ایران- خانه وارطان

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

کامیل احمدی در حال مطالعه

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

, کامیل احمدی

کامیل احمدی

شخصی2

کامیل احمدی

کار میدانی در جنوب- ختنه زنان

کار میدانی در جنوب- ختنه زنان

JXUK1590

کامیل احمدی

Beluchestan Makran-field working 2018

Beluchestan Makran-field working 2018

, در حاشیه کنفرانس آسیب های اجتماعی 2017در رم- ایتالیا

در حاشیه کنفرانس آسیب های اجتماعی 2017در رم- ایتالیا

راهپیمایی علیه نشست جی هشت در - 2005اسکاتلند

راهپیمایی علیه نشست جی هشت در – 2005اسکاتلند

در حین ضبط مستند و دوره کارآموزی در رادیو شهرداری شرق 2004لندن

در حین ضبط مستند و دوره کارآموزی در رادیو شهرداری شرق 2004لندن

work trip 2005

work trip 2005

Mezhar Khalegi-Iraqi Kurdistan 2005

Mezhar Khalegi-Iraqi Kurdistan 2005

KSSO election- London University 2005

KSSO election- London University 2005

open coding- Tehran 2015

open coding- Tehran 2015

Girl summit- London 2015

Girl summit- London 2015

Shwan Perwar- London 2007

Shwan Perwar- London 2007

G8 Summit- Scotland 2007

G8 Summit- Scotland 2007

G 8 Summit- Scotland 2007--

G 8 Summit- Scotland 2007–

G 8 Summit- Scotland 2007-

G-8 Summit Scotland 2007

G 8 Summit- Scotland 2007

G-8 Summit Scotland 2007

کنفرانس کامیل احمدی

کنفرانس مضرات ختنه زنان افریقا مصر

پژوهش میدانی کامیل احمدی

Oraman 2014

Behman Qobadi- Kurdish film Fistival- london 2009

Behman Qobadi- Kurdish film Fistival- london 2009

Tursim book project- Diyarbakir- Turkey 2008

Tursim book project- Diyarbakir- Turkey 2008

فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه کنت انگلستان 2006

فارغ التحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه کنت انگلستان 2006

کامیل احمدی دوران راهنمایی

کامیل احمدی دوران راهنمایی

کامیل احمدی عکس خانوادگی 1361

کامیل احمدی عکس خانوادگی 1361

کامیل احمدی دوران دبستان- مدرسه وفایی-کلاس پنجم 1362- پیرانشهر

کامیل احمدی دوران دبستان- مدرسه وفایی کلاس پنجم 1362- پیرانشهر

کامیل احمدی سوم دبستان

کامیل احمدی سوم دبستان

صفحه اصلی سایت کامیل احمدی