براساس تعریف معیارهای مسئلۀ اجتماعی و برپایۀ کنوانسیون حقوق کودک، کودکان کار در ایران یکی از مسائل اجتماعی است که از دیرباز به طرق مختلف وجود داشته است،

کودکان کار عموماً محصول ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ناکارآمد و ناعادلانۀ یک جامعه هستند. این کودکان تحت تأثیر فقر اقتصادی خانواده، بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی شامل اعتیاد والدین، بیماری یا معلولیت والدین، حبس، فوت یا طلاق والدین، و مشکلات خانوادگی دیگر به‌اجبار برای تأمین معیشت و بقای خود و سرپرستانشان به کارهای مشقت‌بار گمارده می‌شوند. کودکان کار با ورود زودهنگام به بسترهای اجتماعی ازسوی خانواده، باندها، یا گروه‌های سیستماتیک استثمار و درمعرض انواع بهره‌کشی‌ها و سوءاستفاده‌ها قرار می‌گیرند و متحمل خشونت‌ها و سوءرفتارهایی می‌شوند که آیندۀ آنان را تحت شعاع قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب کودکانی که به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی باید آینده‌سازان جامعۀ خود باشند دراثر بی‌کفایتی مسئولان و سیاست‌های غلط اقتصادی و عدم حمایت لازم درمعرض انواع آسیب‌های روانی، جسمی، و جنسی قرار می‌گیرند.

مسئله‌ای که براساس دو مؤلفه به‌صورت رسمی در کشورهای مختلف تعریف می‌شود: نخست نوع کار، و سپس حداقل سن مناسب برای آن کار؛

نوع کار به‌ این‌ معنی است که کودک در فعالیتی اشتغال دارد که فرایند رشد طبیعی او را دچار اختلال می‌کند و سن مناسب در کار یعنی کودک کاری را انجام دهد که، مطابق با اسناد بین‌المللی، مناسب سن او نیست و زیان‌آور محسوب می‌شود.

کودکی که تحت شمول یکی از این دو مؤلفه قرار گیرد کودک کار نامیده می‌شود و کار کودک در جوامع امروزی مسئله‌ای سازمان‌یافته با دلایل و ریشه‌های پیچیده است که آن را در بخش‌ها و فرهنگ‌های مختلف به مسئله‌ای جهانی تبدیل کرده است.

فقر و بی‌ثباتی اجتماعی، تحصیلات پایین و کمبود آگاهی، برنامه‌های ضعیف اجتماعی، و فرصت ناکافی برای شغل مناسب برخی از دلایل کودکان کار در سراسر جهان به‌شمار می‌روند.

گزارش سال 2018 درباره کودکان کار در ایران

کودکان کار در بازار

گزارش سال 2018 سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد تقریباً 218 میلیون کودک کار در جهان وجود دارند که از این میان، 150 میلیون کودک قربانی کار در کودکی هستند و تقریباً 73 میلیون نفر از آن‌ها به کارهای خطرناک و زیان‌آور مشغول‌اند.

این آمار بیانگر آن است که تقریباً از هر 10 کودک در جهان 1 نفر کودکان کار است.
این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد، باوجود این‌که کشورهایی با درآمد پایین به توجه ویژه‌ای نیاز دارند، مبارزه با کار کودکان تنها با تمرکز بر کشورهای فقیر امکان‌پذیر نیست.

مسئلۀ مشترک میان کشورهای فقیر با درآمد متوسط و ثروتمند همانا فقر خانواده و جامعه است.

این آمار به‌وضوح نشان می‌دهد باوجود این‌که کشورهایی با درآمد پایین به توجه ویژه‌ای نیاز دارند، مبارزه با کار کودک تنها با تمرکز بر کشورهای فقیر امکان‌پذیر نیست. مسئلۀ مشترک میان کشورهای فقیر با درآمد متوسط و ثروتمند همانا فقر خانواده و جامعه است.

براساس یافته‌های میدانی پژوهش رد پای استثمار در جهان کودکی (پژوهشی جامع درخصوص اشکال، علل و پیامدهای کار کودکان) که در آن ۲۳ نوع کار کودک ارزیابی شده است و همچنین تحقیق میدانی یغمای کودکی { پژوهشی در باب شناخت، پیش‌گیری و کنترل پدیده زباله گردی کودکان در تهران} و همچنین آمارهای موجود، بیش‌از یک میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، اما به‌دلیل حساسیت‌های سیاسی و ایدئولوژیکی، آمار سازمانی دقیق و متقنی در این زمینه در دست نیست. برخی آمارها حاکی از این‌اند که حدود ۲۰هزار کودک کار در تهران زندگی می‌کنند که ۴۰۰۰ تن از آنان کودکان زباله‌گردند. کودکان کار معمولاً در سه حوزۀ مختلف به بیگاری گرفته می‌شوند: کار کارگاهی، کار خیابانی، و زباله‌گردی. براساس تحقیق مرکز رفاه دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵، از بین کودکان کار ۴۶ درصد ایرانی و ۵۳ درصد کودکان افغانستانی بودند، اما آمار سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ۶۲٫۵ درصد کودکان کار ایرانی و ۳۷٫۵ درصد کودکان مهاجر هستند.

این پژوهش با محوریت اشکال گوناگون کار کودکان، ازجمله کار خیابانی و دست‌فروشی، کار در تولیدی، کار در کارواش، شاگردی در مغازه، زباله‌گردی، کار در کارگاه‌های زیرزمینی، کار خانگی، کار در منزل، کار در کوره‌پزخانه‌ها، و …، به روش نظریۀ داده‌بنیاد (GT) صورت گرفته است.

آنچه در پژوهش رد پای استثار نسبت‌به دیگر پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ کودکان کار پُررنگ است در وهلۀ نخست نوع و کیفیت پژوهش است که روشی کیفی و برآمده از بطن و درون میدان محسوب می‌شود؛

یعنی جامعۀ هدف، خود، با نگاهی پدیدارشناسانه و چندجانبه به مقولۀ کار، اشکال، مخاطرات، و راهبردهای آن پرداخته‌اند که در این بین فهم و شناخت آن‌ها از کار و تجارب روان‌شناختی آنان از محیط کار جالب‌توجه و حائز اهمیت است.

در این پژوهش علل گوناگون کار کودکان در هریک از مشاغل بررسی شده و متغیرهای جنسیت، قومیت و سن به‌طور مجزا در بیست و دو نوع کار کودک تحلیل و بررسی شده است. مخاطرات در کار کودکان یکی از موضوعات چشمگیر در پژوهش حاضر است که برحسب نوع کار و شرایط سنی و عوامل گوناگون دیگر، شدت آسیب‌های متفاوتی را موجب می‌شود.

استعمار کودکان کار

استثمار در کار کودکان و بازار کار غیررسمی دو مقولۀ محوری این پژوهش‌اند و شکاف توسعه، تنش و منازعات موجود در کشور افغانستان، فقر و بیکاری خانواده، بدسرپرستی و بی‌سرپرستی، و علاقه به کار جزو عوامل علّی کار کودکان در این پژوهش هستند.

از نحوۀ اجرای قوانین و نظارت بر آن، شبکه‌های مهاجران، تبعیض‌های قومیتی و جنسیتی، روابط قدرت، اسکان (محل سکونت)، ارزش‌ها و نگرش‌ها می‌توان به‌عنوان عوامل مداخله‌گر و از سن، جنسیت، قومیت، شرایط خانوادگی به‌عنوان عوامل زمینه‌ای در پژوهش نام برد.

کنترل و مراقبت از کودک، بهنجارسازی، میانجیگری، ذی‌نفعان، کنش‌های فعالانه و منفعلانه راهبردهای مدل زمینه‌ای پژوهش هستند. محرومیت از تحصیل، فراغت و تغذیۀ مناسب، مشکلات سلامت، تجربۀ خشونت و انواع مخاطرات (به‌مثابۀ پیامدهای منفی و ناخوشایند)، تأمین نیازهای اولیۀ خانواده، حرفه‌آموزی و ارتقای شغلی (به‌مثابۀ پیامدهای مثبت و خوشایند) پیامدهای کار کودکان و مدل زمینه‌ای پژوهش‌اند.

نکتۀ دیگر این پژوهش آن است که سعی شده است مقولۀ کار کودکان از نگاه تمامی کنشگران کلیدی، یعنی خودِ کودکان و والدینشان، کارفرمایان، فعالان و متخصصان حوزۀ کودکی، و مسئولان حکومتی در سازمان‌ها و ارگان‌های مرتبط با حوزۀ کار کودکان (همچون شهرداری‌ و بهزیستی و نیروی انتظامی) بررسی و مطالعه شود. بنابراین نگاهی چندجانبه به پدیدۀ کار کودکان دارد.

عوامل ایجاد کننده کودک کار

درواقع این مطالعه درپی آن بوده است تا با شناسایی اشکال گوناگون کار کودکان، عوامل ایجادکنندۀ آن، سازوکارهای منجرشونده به شکل‌گیری کار کودک، و مسائل و پیامدهای کار برای کودکان، درجهت رفع موانع و کاهش آسیب‌ها افراد و سازمان‌های درگیر در بروز این پدیده را آگاه ‌سازد.

و نکتۀ دیگر این‌که پژوهش حاضر با پرداختن به اشکال مختلف و زوایای پنهان کار و محیط‌های کاری و توصیف محل‌های کار کودکان تصویری روشن از فضایی که کودکان در آن به کار مشغول‌اند ارائه می‌دهد و باعث می‌شود تا اشکال مختلف ناشناختۀ کار کودکان در تهران برای مخاطب ملموس شود

و بتواند درک درستی از مخاطرات کار کودکان بیابد و همچنین افقی را به‌روی سیاست‌گذاران و متولیان امر می‌گشاید تا با شناختی واقعی بتوانند درجهت حذف کار کودکان قدم بردارند.

این پژوهش همچنین سعی داشته است به‌روزترین وضعیت کار کودک در ایران و به‌خصوص کلان‌شهرها را نشان دهد.

کودکان کار تهرانی

درست است که حوزۀ میدان این پژوهش کلان‌شهر تهران و حومۀ آن بوده است، ولی می‌توان این مدل را به دیگر کلان‌شهرها و حتی سراسر ایران نیز تعمیم داد. نکتۀ مهم و قابل‌توجه دیگر دربارۀ پژوهش حاضر این است که تصویر درست‌تری از جمعیت کودکان کار در شهر تهران را نشان می‌دهد.

همچنین ارتباط بی‌واسطه‌ای است که خواننده می‌تواند با جامعۀ هدف ازطریق نقل‌قول‌ها و جزئیات قوم‌نگاری آنان پیدا ‌کند و درواقع آینۀ تمام‌نمایی از کودکان کار و شرایط و وضعیت آنان است.

به‌دلیل مطالعات مردم‌شناختی و باوری که نسبت‌به اهمیت کار میدانی دارم، در تمام کارهای مطالعاتی‌ام تلاش کرده‌ام جامعۀ هدفْ پیام‌آور بی‌واسطه به خواننده باشد و حرف اصلی را خود آن‌ها بگویند.

در این تحقیق نیز نقل‌قول‌ها همین وظیفه را ایفا می‌کند و چه‌بسا برخی از اشکال کار کودک که در این پژوهش معرفی شده‌اند به‌دلیل ماهیت پنهان موردتوجه قرار نگرفته باشند، ولی از لابه‌لای نقل‌قول‌های جامعۀ هدف و کودکان کار زوایای پنهان این کارها و آسیب‌هایی که برای کودکان به‌همراه دارند بازنمایی شده است.

کودکان کار در تهران در چهار راه

در کتاب ردپای استثمار در جهان کودکی “پژوهشی جامع بر اشکال کار کودکان در ایران” ضمن معرفی 23 شکل کار کودک، علل تداوم‌بخش کار کودک و مخاطراتی که کار زودهنگام برای کودکان درپی دارد نیز بررسی شده است.

آنچه پژوهش حاضر را از دیگر پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ کودکان کار متمایز می‌کند ویژگی و تمایز روش کیفی آن است که آن را در زمرۀ مطالعات جدید حوزۀ کودکی قرار می‌گیرد.

در مطالعات و متون جدید به‌جای «تحقیق دربارۀ کودکان» (Research about Children) از «تحقیق با یا به‌وسیلۀ کودکان» (Research with or by Children) استفاده شده است و جامعۀ هدف، یعنی کودکان، راویان بدون واسطۀ زندگی و کودکی خود هستند. درواقع جامعۀ هدف، خود، با نگاهی پدیدارشناسانه و چندجانبه به مقولۀ کار، اشکال، مخاطرات، و راهبردهای آن پرداخته‌اند.

از آنجا که پژوهش ردپای استثمار در جهان کودکی به اغلبِ اشکالِ کارِ موجود در کلان‌شهر تهران و حومه به‌تفصیل پرداخته است، نتایج این پژوهش در خصوص کودکان کار به سراسر ایران، خصوصاً دیگر کلان‌شهرها، نیز قابل‌تعمیم است.

نتیجه گیری

کار کودک در شالیزار

این پژوهش به‌صورت نسخۀ الکترونیکی ازسوی آوای بوف هم‌زمان با روز جهانی مبارزه با کار کودک در دسترس همگانی قرار گرفت و نسخۀ کامل آن برروی وبگاه شخصی نگارنده موجود است.

جلد کتاب کودکان کار

 

مصاحبه درباره کودک کار

ادامه مطلب

درباره کودک کار بیشتر بخوانید

سوالات  متداول

  • کودک کار کیست؟ کودک کار در مباحث اجتماعی به کودکی اطلاق می‌شود که به‌دلیل فقر یا اعتیاد والدین و سرپرستان خود یا فقدان سرپرست خانوار و برای تأمین معاش و به‌ناچار به‌مدت طولانی و مستمر به کارهای سیاه و مشقت‌بار روی می‌آورد. در بیشتر موارد، کودکان کار ازسوی خانواده، باندها، یا گروه‌های سیستماتیک استثمار می‌شوند. و درمعرض انواع آسیب‌های جسمی، روانی، جنسی، و اجتماعی قرار می‌گیرند و از تحصیل و سایر نیازها و حقوق اولیۀ خود بازمی‌مانند.
  • تعریف و ویژگی کودک کار؟ براساس مادّۀ نخست پیمان‌نامۀ حقوق کودک سازمان یونیسف، هر فرد زیر هجده سال کودک محسوب می‌شود و اگر بنابر هر دلیلی این کودک به کار اقتصادی مجبور شود، کودک کار نام می‌گیرد. کودکان کار معمولاً بدون حمایت و مراقبت والدین و بزرگ‌سالان و نهادهای اجتماعی در شرایط بسیار سخت زندگی را به‌سر می‌برند و تحت انواع خشونت‌ها و سوءاستفاده‌های کارفرمایان، هم‌سالان، و بزرگ‌سالان پیرامونشان هستند و از تغذیۀ مناسب، بهداشت جسمانی و روانی، و آموزش رسمی و نهادی بی‌بهره‌اند.
  • وجوه حقوقی مرتبط بر کار کودک؟  کار کودک ازنظر سازمان بین‌المللی کار به آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی کودکان گفته می‌شود که باعث آسیب رسیدن به سلامت جسمی، روانی، اخلاقی یا اجتماعی کودکان ‌شود یا آموزش آنان را دچار مشکل ‌کند، و در مواردی اتفاق می‌افتد که کودکان به‌علت فقر اقتصادی یا فرهنگیِ خانواده‌ها مجبور می‌شوند ترک تحصیل  کنند یا اصلاً از ابتدا در کلاس درس حاضر نشوند یا این‌که به‌اجبار ساعات زیادی از شبانه‌روز را به کار کردن و درس خواندن درکنار هم مشغول شوند. در تمامی این موارد پاره‌ای از حقوق اولیۀ کودکان، مانند حق تحصیل، حق بازی، حق برخورداری از آموزش رایگان، نقض می‌شود. بنابراین در این سه مورد افرادی که زیر هجده سال سن دارند، به هر طریقی که درگیر چنین فعالیت‌هایی شوند، مشمول تعریف «کار کودک» خواهند شد.
  • دلایل بروز و شیوع کار کودک؟ کودکان کار عموماً محصول ساختار اقتصادی ـ اجتماعی ناکارآمد و ناعادلانۀ یک جامعه هستند. این کودکان تحت تأثیر فقر اقتصادی خانواده، بدسرپرستی یا بی‌سرپرستی شامل اعتیاد والدین، بیماری یا معلولیت والدین، حبس، فوت یا طلاق والدین، و مشکلات خانوادگی دیگر به‌اجبار برای تأمین معیشت و بقای خود و سرپرستانشان به کارهای مشقت‌بار گمارده می‌شوند. کودکان کار با ورود زودهنگام به بسترهای اجتماعی درمعرض انواع بهره‌کشی‌ها و سوءاستفاده‌ها قرار می‌گیرند و متحمل خشونت‌ها و سوءرفتارهایی می‌شوند که آیندۀ آنان را تحت شعاع قرار می‌دهد. بدین‌ترتیب کودکانی که به‌عنوان سرمایه‌های اجتماعی باید آینده‌سازان جامعۀ خود باشند دراثر بی‌کفایتی مسئولان و سیاست‌های غلط اقتصادی و عدم حمایت لازم درمعرض انواع آسیب‌های روانی، جسمی، و جنسی قرار می‌گیرند.
  • آمار و تعداد تقریبی کودکان کار و کودکان زباله گرد در ایران؟ براساس یافته‌های میدانی پژوهش رد پای استثمار در جهان کودکی (پژوهشی جامع درخصوص اشکال، علل و پیامدهای کار کودکان) که در آن ۲۳ نوع کار کودک ارزیابی شده است و آمارهای موجود، بیش‌از یک میلیون کودک کار در ایران وجود دارد، اما به‌دلیل حساسیت‌های سیاسی و ایدئولوژیکی، آمار سازمانی دقیق و متقنی در این زمینه در دست نیست. برخی آمارها حاکی از این‌اند که حدود ۲۰هزار کودک کار در تهران زندگی می‌کنند که ۴۰۰۰ تن از آنان کودکان زباله‌گردند. کودکان کار معمولاً در سه حوزۀ مختلف به بیگاری گرفته می‌شوند: کار کارگاهی، کار خیابانی، و زباله‌گردی. براساس تحقیق مرکز رفاه دانشگاه علوم پزشکی در سال ۱۳۹۵، از بین کودکان کار ۴۶ درصد ایرانی و ۵۳ درصد کودکان افغانستانی بودند، اما آمار سال ۱۳۹۹ نشان می‌دهد ۶۲٫۵ درصد کودکان کار ایرانی و ۳۷٫۵ درصد کودکان مهاجر هستند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.