هویت و قومیت

 پیشنهاد می‌کنیم موشن گرافیک بالا را در رابطه با «هویت و قومیت» مشاهده کنید . برای اطلاعات بیشتر ادامه مطلب را بخوانید.

قومیت (ethnicity-اتنیکی) یا گروه قومی به گروه‌های اجتماعی فرهنگی‌ای اشاره دارد که در مؤلفه‌های محوری، همچون زبان، مذهب، قبیله، ملیت، تاریخ، آیین، آداب‌ورسوم، و فرهنگ، اشتراک دارند و این مؤلفه‌ها عامل پیوند و اتحاد میانِ آنان است. انسجام اجتماعی در میانِ قومیت‌ها در جوامع چند فرهنگی از شاخص‌‏هاى اصلی دموکراسی و به امنیت و آزادی و دورى از خشونت محسوب می‌شود.

عموما هویت در سطح هویت ملی قابل‌تبیین است و هویت ملی به معنای‌ احساس تعلق و وفاداری به عناصر و نمادهای مشترک در اجتماع ملی و مرز‌های تعریف‌شدۀ سیاسی است. دربارۀ شاخصه‌های هویت ملی، ماهیت، تاریخ و چندوچون هویت ایرانی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد که در طیفی از عدم اعتقاد به وجود چنین هویتی تا باورهای شدید ملت پنداری برخی اقوام و ملیتها قابل‌ تقسیم‌‌اند و کشمکش بر سر آن از سویی شامل طیف‌هایی در درون آنها که به استقلال از ایران می‌اندیشند و از سوی دیگر، طیف‌هایی که به وحدت برون‌مرزی فارسی‌زبانان معتقدند.

ادامه مطلب

سوالات متداول

 تفاوت قوم و ملت چیست؟ در گفتمان مدرن سیاسی ملت تشکیل شده از چند قوم است. هر قوم ممکن است فرهنگ خود را داشته باشد ولی برای منافع مشترک با دیگر اقوام همگرایی دارد و هویتی مشترکی با هم ساخته‌اند. هر برخی از این اقوام خود را ملت می پندارند و مخالف استفاده لغت قوم برای معرفی خود هستند.

  • هویت ایرانی چیست؟ بنا بر عقیده بیشتر ملی گرایان هویت ایرانی حسِّ جمعی مشترکی است که مردمان متعلق به سرزمین‌ ایران دریافت می‌کنند. هر چند برخی از قومیت‌های موجود در ایران به علت تبعیض گشتره اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی خود را ملت های مسقل قلمداد می کنند و با این تعریف موافق نیستند.
  • هویت ملی چیست؟ هویت ملی احساس تعلق و تعهد دربرابر اجتماع کلی و جامعه‌ای است که فرد به عضویت آن درآمده است و اشتراکاتی در باورها، ارزش‌ها، هنجارهای فرهنگی، زبان، دین، آداب‌ورسوم، ادبیات، جغرافیا، اقتصاد، سیاست، و … بین خود و دیگران احساس می‌کند که همین اشتراکات عامل انسجام‌بخش کلیت جامعه است.
  • قانون اساسی دربارۀ زبان مادری چه می‌گوید؟  در اصل ۱۵ آمده است : «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد، ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس درکنار زبان فارسی آزاد است.» به‌دلیل تحمیل زبان فارسی به‌عنوان زبان ملی و معیار در ایران، به‌ویژه اِعمال خشونت‌آمیز آن در مدارس، برخی قومیت‌ها که خود را هم ملت می‌دانند از این تبعیض بسیار ناخشنودند.

شدت تبعیض قومی در ایران چقدر است؟ هویت قومی و تشدید تبعیض و خشونت مرکز علیه برخی اقوام / ملیت ها و اقلیت‌ها در ایران از مسائل اجتماعی و سیاسی مهمی است. تبعیض و طرد اجتماعی، گذشته از ابعاد مادی و اقتصادی، به محرومیت‌های اجتماعی،سیاسی و فرهنگی نیز دامن می‌زند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *