داستان شهر ممنوعه

پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران


ناشر فارسی: نشر مهری -لندن- سال 1398 و نشر آوای بوف- دانمارک

ناشر انگلیسی: Mehri Publication, London-UK 2020

داستان شهر ممنوعه

A title

Image Box text

جنسیت یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی انسان است که شامل هویت‌ها و نقش‌های جنسی و جنسیتی، گرایش‌های جنسی، شهوت، لذت، صمیمیت و تولیدمثل می‌شود. جنسیت درحالی‌که می‌تواند افکار، رؤیاپردازی‌ها، امیال، باورها، دیدگاه‌ها، ارزش‌ها، رفتارها، رویه‌ها، نقش‌ها و روابط افراد را دربرگیرد اما همه آن‌ها همواره تجربه یا ابراز نمی‌شوند. جنسیت تحت تأثیر تعاملات زیستی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، حقوقی، تاریخی، مذهبی و عوامل معنوی قرار دارد. تا امروز، گزارش‌ها و پوشش‌های رسانه‌ای اندکی درباره اجتماع دگرباشان ایرانی تهیه شده است که بیشتر این گزارش‌ها مجموعه‌های مستند از کسانی است که ایران را ترک کرده‌اند و در سرزمین دیگری زندگی می‌کنند. درباره دگرباشان جامعه معاصر ایران و اینکه به این اجتماع از زاویه دید خودشان چگونه نگاه می‌شود، مطالعات پژوهشی محدودی صورت گرفته است. تقریباً هیچ اطلاعاتی از وضعیت و تجربیات افراد دگرباش وجود ندارد. این پژوهش بر آن است تا این شکاف علمی را پر کند و اولین پژوهش میدانی است که درباره «دگرباشان در ایران» صورت گرفته است و به متون موجود درباره دگرباشان با تمرکز بر جغرافیای محل سکونت این گروه بُعدی ویژه و متمایز می‌بخشد.

مطالعه مردم‌ شناسانه دگرباشان، حوزه نادیده جنسیت در ایران را با نگاه به جنبه‌های متعدد و پیچیده هویت جنسی و ظرافت‌های آن در اجتماع دگرباشان و در بستر شناخت روزافزون از گرایش‌های جنسی بررسی می‌کند. و تفکر رایج درباره دگرباشان و جنسیت در ایران را به چالش می‌کشد و افسانه‌ها و روایت‌هایی را که عموما سبب شناخت نادرست از جنسیت و تدوین سیاست‌ها و رویه‌های اشتباه شده‌اند، نقد می‌کند تا زمینه‌ساز رویکردی جامع‌تر شود. این مطالعه بسیار پیچیده است، چراکه فراتر از نگاهی کلی و ساده به گرایش جنسی و افکار مربوط به جنسیت، به حوزه زندگی خصوصی و عمومی افراد ورود کرده است.

برای اولین بار، این تحقیق بر مصاحبه‌های عمیق با حدود سیصد نفر از دگرباشان که ۶۰ درصد آنان مرد و 40 درصد زن بودند در سه کلان‌شهر تهران، مشهد و اصفهان متمرکز شد. در این پژوهش، چالش‌های برخاسته از تغییرات عصر حاضر در روابط جنسیتی و چگونگی این تعاملات در ایران بررسی و در عین حال، چارچوب‌های نظری و روشمندی به خوانندگان، دگرباشان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، فعالان عرصه عمومی و اجتماعی و دانشجویان ارائه شده تا مسائل دگرباشان با توجه به آن‌ها بررسی شوند.

اهداف اصلی این پروژه تحقیقاتی شناخت احساسات و باورهای دگرباشان به کمک تحلیل انتقادی از نگاه خود این افراد و آگاهی از چالش‌هایی است که آن‌ها بر اثرِ زندگی در جامعه‌ای مذهبی، طبقه محور، سنتی و پدرسالار _که دگرباشی را به‌مثابه هویت رد می‌کند_ تجربه می‌کنند.  آسیب‌پذیری این گروه اجتماعی سرکوب شده و به سکوت واداشته شده، انگیزه‌ای شد برای روشنگری درباره وضعیت این افراد که عامدانه نادیده گرفته شده و از سوی اجتماع به حاشیه رانده شده‌اند

پژوهش برای تحلیل داده ها از رویکردهای پدیدارشناسانه، هرمنوتیکی و تفسیرگرایی بهره برده است. این مطالعه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شمسی انجام گرفت و داده‌های میدانی کار در تابستان و پاییز 1396 شمسی جمع‌آوری شد. یکی از ویژگی‌های خاص دامنه این مطالعه آن است که تنها بر دگرباشان گرایش جنسی (LGB) متمرکز بود و به افراد تراجنسیتی transgender که دارای دو جنبه جنسیتی زنانه و مردانه هستند و هر دوی این جنبه‌ها به‌طور هم‌زمان در وجود آن‌ها فعال است، نپرداخته است.

از پژوهش «داستان شهر ممنوعه» تاکنون سه مقاله انگلیسی و دو مقاله فارسی در نشریات مختلف به چاپ رسیده که برخی از نسخه های آن‌ها در صفحه مقالات سایت کامیل احمدی موجود است.

Forbidden tale

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

جست و جو

مقالات