داستان شهر ممنوعه

داستان شهر ممنوعه

پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران

Forbidden tale

Comprehensive study on lesbian, gay and bisexual (LGB) in Iran A

ناشر فارسی: نشر مهری سال 1398

ناشر انگلیسی: Mehri Publication, London-UK 2020

شهر ممنوعه, داستان شهر ممنوعه (پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران)  دانلود نسخه PDF فارسی شهر ممنوعه, داستان شهر ممنوعه (پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران)  دانلود چاپ جدید کتاب به فارسی

شهر ممنوعه, داستان شهر ممنوعه (پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران)  دانلود نسخه PDF انگلیسی شهر ممنوعه, داستان شهر ممنوعه (پژوهشی جامع بر باب دگرباشان در ایران)  دانلود چاپ جدید کتاب به انگلیسی 

جنسیت یکی از مهم‌ترین ابعاد زندگی انسان است که شامل هویت‌ها و نقش‌های جنسی، گرایش‌های جنسی، شهوت، لذت، صمیمیت و تولیدمثل می‌شود. جنسیت درحالی‌که می‌تواند افکار، رؤیاپردازی‌ها، امیال، باورها، دیدگاه‌ها، ارزش‌ها، رفتارها، رویه‌ها، نقش‌ها و روابط افراد را در دربرگیرد همه آن‌ها همواره تجربه یا ابراز نمی‌شوند. جنسیت تحت تأثیر تعاملات زیستی، روانی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، اخلاقی، حقوقی، تاریخی، مذهبی و عوامل معنوی قرار دارد. تا امروز، گزارش‌ها و پوشش‌های رسانه‌ای اندکی درباره اجتماع دگرباشان ایرانی تهیه شده است که بیشتر این گزارش‌ها مجموعه‌های مستند از کسانی است که ایران را ترک کرده‌اند و در سرزمین دیگری زندگی می‌کنند. درباره دگرباشان جامعه معاصر ایران و اینکه به این اجتماع از زاویه دید خودشان چگونه نگاه می‌شود، مطالعات پژوهشی محدودی صورت گرفته است. تقریباً هیچ اطلاعاتی از تجارب و تجربیات افراد دگرباش وجود ندارد. این پژوهش بر آن است تا این شکاف علمی را درباره موضوعی تا این حد مهم پر کند و اولین پژوهشی است که درباره «دگرباشان در ایران» صورت گرفته است و به متون موجود درباره دگرباشان با تمرکز بر جغرافیای محل سکونت این گروه بُعدی ویژه و متمایز می‌بخشد.

مطالعه مردم‌ شناسانه دگرباشان، حوزه نادیده جنسیت در ایران را با نگاه به جنبه‌های متعدد و پیچیده هویت جنسی و ظرافت‌های آن در اجتماع دگرباشان و در بستر شناخت روزافزون از گرایش‌های جنسی بررسی می‌کند. در رایج درباره دگرباشان و جنسیت در ایران را به چالش می‌کشد و افسانه‌ها و روایت‌هایی را که معمولاً و بیشتر سبب شناخت نادرست از جنسیت و تدوین سیاست‌ها و رویه‌های اشتباه شده‌اند، نقد می‌کند تا زمینه‌ساز رویکردی جامع‌تر شود. این مطالعه بسیار پیچیده است، چراکه فراتر از نگاهی کلی و ساده به گرایش جنسی و افکار مربوط به جنسیت، به حوزه زندگی خصوصی و عمومی افراد ورود کرده است.

برای اولین بار، این تحقیق بر مصاحبه‌های عمیق با حدود سیصد نفر از دگرباشان که ۶۰ درصد آنان مرد و 40 درصد زن بودند در سه کلان‌شهر تهران، مشهد و اصفهان متمرکز شد. در این پژوهش، چالش‌های برخاسته از تغییرات عصر حاضر در روابط جنسیتی و چگونگی این تعاملات در ایران بررسی و در عین حال، چهارچوب‌های نظری و روشمندی به خوانندگان، دگرباشان، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، فعالان عرصه عمومی و اجتماعی و دانشجویان ارائه شد تا دگرباشان بر اساس آن‌ها مطالعه و بررسی شوند.

اهداف اصلی این پروژه تحقیقاتی درک احساسات و باورها در مورد دگرباشان از طریق تحلیل انتقادی از نگاه خود این افراد و بررسی چالش‌هایی است که آن‌ها بر اثرِ زندگی در جامعه‌ای مذهبی، طبقه محور، سنتی و پدرسالار _که دگرباشی را به‌مثابه هویت رد می‌کند_ تجربه می‌کنند. پرسش این پژوهش از همین‌جا شروع شده است. در واقع، ضرورت تمرکز بر اجتماع دگرباشان و آسیب‌پذیری این افراد سرکوب شده و به سکوت واداشته شده انگیزه‌ای شد برای روشنگری درباره وضعیت این افراد که عامدانه نادیده گرفته شده و از سوی اجتماع به حاشیه رانده شده‌اند.

این پژوهش از روش تلفیقی رویکردهای پدیدارشناسانه، هرمنوتیکی، پسامدرن و روان‌شناختی بهره برده است تا روشی نظری را به وجود آورد که برای پژوهش درباره تجربه دگرباشی مناسب باشد و در عین حال، شهود و احساسات خود پژوهشگر را نیز دربرگیرد.

این مطالعه در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ شمسی انجام گرفت و داده‌های میدانی کار در تابستان و پاییز 1396 شمسی جمع‌آوری شد. یکی از ویژگی‌های خاص دامنه این مطالعه آن است که تنها بر دگرباشان گرایش جنسی (LGB) تمرکز کرده است و به افراد تراجنسیتی (Tran sex) که دارای دو جنبه زنانه و مردانه جنسیت هستند و هردوی این جنبه‌ها به‌طور هم‌زمان در وجود آن‌ها فعال است، نپرداخته است.

از پژوهش «داستان شهر ممنوعه» تاکنون سه مقاله انگلیسی و دو مقاله فارسی در نشریات مختلف به چاپ رسیده که نسخه برخی از آن‌ها در صفحه مقالات سایت کامیل احمدی موجود است.

 

دانلود/خواندن نسخه (E-book):

دانلود/خواندن نسخه (E-book) کتاب از گوگل پلی

دانلود/خواندن نسخه (E-book) کتاب از گوگل بوک

 

مقالات مرتبط:

جنسیت سوم ( دگرباشان) صفحه 71- مجله ره اورد

دیدگاه حقوقی به دگرباشان – صفحه 67 – مجله ره آورد

مهاجرت و جنسیت در دگرباشان (LGBT) ایران

پویاشناسی دگرباشان در ایران از منظر دینی و مذهبی

دگرباشان ایران شهروندانی بی‌حقوق!

تحلیل جامع مردم شناختی زندگی دگرباشان جنسی در ایران

وجود همجنسگرایی و تراجنسیتی (ترنس) پنهان در داخل فرهنگ کردی

The Narrative of Lesbian Gays and Bisexual in Iran and the Chronic Closet

Migration and Gender for Iranian LGBT

LGB in Iran-The Homophobic Law and Social System

 

لینک خرید اینترنتی کتاب:

داستان شهر ممنوعه، کامیل احمدی، نسخه فارسی، نشر مهری

دانلود و خرید نسخه کتاب از آمازون

 

رسانه‌ها:

ایران وایر: پژوهش کامیل احمدی درباره هم‌جنس‌گرایان ایران؛ از خودکشی تا مقاومت